CVRM


Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- en vaatziekte, maar ook voor mensen met een verhoogd risico op zo’n aandoening. Het programma heeft als doel:

  • verlagen van het risico op hart- en vaatziekte;
  • verbeteren van leefstijl en welbevinden.