RijbewijskeuringPatiënten die niet zijn ingeschreven in de praktijk, kunnen bij huisartspraktijk Hapert & Hoogeloon een rijbewijskeuring laten doen.

Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Deze rijbewijskeuring bestaat uit verschillende onderdelen.

  • De zgn. ‘Gezondheidsverklaring’ kunt u via de website van het CBR invullen.
  • U krijgt van het CBR bericht dat u een afspraak kunt maken met een arts. Dat kan in de meeste gevallen de huisarts zijn, maar niet uw eigen huisarts.
  • Tijdens de keuring vindt er een beoordeling plaats van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Het gaat hierbij om o.a. het functioneren van de armen, benen en de wervelkolom. Ook wordt de bloeddruk gemeten en het gezichtsvermogen getest, en wordt er urine-onderzoek gedaan.

De praktijk maakt gebruik van ZorgDomein. De huisarts kan dus de zgn. ‘ZD-code’ die in de brief van het CBR staat, gebruiken. Door de keuringsgegevens digitaal in te vullen, zijn deze direct na de keuring al bij het CBR! Dat bevordert een snelle afwikkeling.

Kosten

U betaalt de kosten van de keuring, 50,- euro incl. BTW,  na afloop contant bij de doktersassistente. Er is geen PIN-automaat aanwezig, graag gepast geld meenemen. U krijgt een nota mee.

Meebrengen naar de keuring

U dient het volgende mee te brengen naar de keuring

  • uw oude rijbewijs
  • uw brief van het CBR met daarin de zgn. ZD-code (ZorgDomein)
  • uw bril of contactlenzen (indien u die heeft)
  • uw medicatielijst. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.
  • een plastic potje met verse urine. De urine mag niet ouder dan 2 uur zijn. 

Na de keuring

De keuringsarts van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid, naar aanleiding van de door u en door de huisarts ingevulde formulieren. U krijgt hierover bericht van het CBR.