Huisregels


Huisregels 

Het is ons streven om al onze patiënten zo goed mogelijk te helpen. Daarom hebben wij als huisartsenpraktijk een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

 WEL:

-Medewerkers en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
-Wij verzoeken u te allen tijden aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op te volgen.
-Mobiel telefoneren in de wachtkamer is toegestaan, wij vragen u wel rekening te houden met andere patiënten in de   wachtkamer.
-Op verzoek van een praktijkmedewerker dient u een legitimatiebewijs te kunnen tonen.

NIET:

-Wij wensen dat u niet telefoneert terwijl u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.
-U mag niet zonder toestemming fotograferen, filmen of een geluidsopname maken.
-Geen enkele vorm van verbale of fysieke agressie is acceptabel.

  • Bij verbale agressie kunt u denken aan schelden, dreigen of schreeuwen.
  • Fysieke agressie betekent elke ongewenste vorm van aanraking, zoals duwen, trekken of slaan. Ook slaan of schoppen tegen meubilair of muren, deuren, ramen vallen onder fysieke agressie.
  • Bij telefonisch aanhoudende verbale agressie zal de assistente de verbinding verbreken.
  • Bij ernstige verbale agressie wordt aangifte gedaan bij de politie.
  • Fysiek/lichamelijk geweld is onacceptabel en de politie zal altijd worden ingeschakeld. Als gevolg hierop zegt de huisarts de behandelrelatie op. Hier hoeft geen waarschuwing aan vooraf te zijn gegaan. Opzeggen van de behandelrelatie geschiedt schriftelijk en de patiënt krijgt hierna 6 weken de tijd om zich bij een andere huisarts in te schrijven.


-De huisarts of zijn/haar medewerkers is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.
-Het is verboden te roken, alcohol of drugs te gebruiken in en rond de praktijk.
-Het is vanzelfsprekend verboden om wapens, van welk soort dan ook, bij u te dragen in en rond de praktijk.
-Kosten door beschadiging van de inventaris worden op de dader verhaald.
-Van elk ongewenst gedrag zal een notitie worden gemaakt in uw dossier.
-We verwachten dat een patiënt die zich agressief gedragen heeft, excuus maakt aan de betrokken medewerker.
-Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als schriftelijk hierop aangesproken is, doch zijn gedrag niet verbetert, kan de huisarts de behandelrelatie beëindigen en dient u een andere huisarts te zoeken.