Privacy


Privacyverklaring in kader van de AVG. Zie Privacyverklaring.

Patiënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Zie Aanvraagformulier medische gegevens.


Zorgprogramma's

Patiënten moeten vanaf 25 mei 2018 actief en expliciet toestemming geven voor deelname aan het zorgprogramma van PoZoB.
Toestemming is een voorwaarde om opgenomen te kunnen worden in het zorgprogramma. 

Voor meer informatie:

www.pozob.nl/patienten en klik dan "Patiëntenfolder Zorgprogramma Algemeen" aan.

www.pozob.nl/patienten/privacy