Afspraak maken


Als u tussen 8.00 en 10.00 uur belt, kunt u meestal dezelfde dag terecht. Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente soms voorstellen om later in de week te komen. Als het dringend is, kunt u wel op dezelfde dag terecht, maar misschien niet bij uw eigen huisarts.

Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Die tijd is bedoeld voor 1 persoon met 1 probleem. Als u verschillende problemen wilt bespreken, kan de assistente meer tijd reserveren. Om zo goed mogelijk in te schatten wat de aard en spoedeisendheid van uw vraag is, is het nodig dat de assistente de reden van uw bezoek kent. Daarom zal zij de vraag stellen: ‘Waarvoor wilt u gezien worden?’ De assistente stelt met uw informatie geen diagnose. Daarnaast is zij, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Ze schat in wat voor u de beste afspraak is en doet u een voorstel.