POH Somatiek


In de huisartsenpraktijk is een praktijkondersteuner met de specialisatie somatiek werkzaam: Paula Willems.

De praktijkondersteuner met de specialisatie somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke chronische aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controleonderzoeken uit.

Zorgprogramma’s

In zorgprogramma’s werken verschillende zorg- en hulpverleners samen, volgens een vastgestelde aanpak. Iedere hulpverlener voegt vanuit de eigen deskundigheid iets aan het zorgprogramma toe.

Astma en COPD (longziekten)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met longproblemen.

Doelen voor de korte termijn zijn:

 • klachten verminderen
 • plotselinge verergering voorkomen of verkorten
 • inspanningsvermogen verbeteren

Doelen voor de lange termijn zijn:

 • voorkomen/vertragen van versnelde achteruitgang van de longfunctie
 • uitstellen/voorkomen van complicaties en invaliditeit
 • verbeteren van aan de ziekte gekoppelde kwaliteit van leven
 • bevorderen van werken aan de eigen gezondheid: stoppen met roken, werken aan conditie, goed eten, medicijngebruik

Astma bij kinderen

Dit zorgprogramma is bedoeld voor kinderen met longproblemen. Het programma heeft als doel:

 • geen of weinig klachten;
 • een acceptabele nachtrust;
 • (vrijwel) normale dagelijkse activiteiten kunnen doen;
 • het voorkomen van plotselinge verergering;
 • het bereiken en behouden van een optimale en stabiele longfunctie;
 • dit alles met zo weinig mogelijk last van medicijnen (via lage dosering, zo min mogelijk gebruiken en met minste bijwerkingen);
 • kinderen en ouders inzicht geven in de ziekte.

Diabetes (suikerziekte)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes (suikerziekte). Het programma heeft als doelen:

 • bepaalde ‘waarden’ bereiken voor glucose, bloeddruk en vetstofwisseling;
 • complicaties voorkomen of uitstellen;
 • bevorderen van inzicht in de ziekte;
 • bevorderen van ‘zelfmanagement’, ofwel aan de slag gaan met de eigen gezondheid;
 • bevorderen van ‘therapietrouw’, ofwel het goed blijven volgen van de behandeling en adviezen;
 • de kwaliteit van leven van de diabetespatiënt verbeteren.

Hart- en vaatziekte

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- en vaatziekte, maar ook voor mensen met een verhoogd risico op zo’n aandoening. Het programma heeft als doel:

 • verlagen van het risico op hart- en vaatziekte;
 • verbeteren van leefstijl en welbevinden.

Kwetsbare ouderen

Wij willen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de omgeving van hun voorkeur kunnen wonen. We helpen hen om de regie over hun eigen gezondheid te verstevigen.

Dit doen we door te streven naar evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Samen met een multidisciplinair team van zorgverleners, waar ook de patiënt en mantelzorger deel van uitmaken, streven we naar het bevorderen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en welbevinden.

Betrokken zorgverleningsteam

Samen met de patiënt en de mantelzorger en de expertise die nodig is, wordt het individueel zorgplan opgesteld en ingezet. Afhankelijk van de behoefte van de patiënt en diens mantelzorger wordt samengewerkt met de volgende partners:

 • huisarts
 • POH ouderenzorg
 • wijkverpleegkundige
 • specialist ouderengeneeskunde
 • zorgtrajectbegeleider dementie
 • welzijn / sociaal wijkteam
 • mantelzorgconsulent
 • eerstelijns psycholoog
 • ergotherapeut
 • fysiotherapeut
 • geriater
 • diëtist.

Heeft u belangstelling voor een van deze zorgprogramma’s? Informeer dan bij uw huisarts naar de mogelijkheden.